Mestno središče Nova Gorica

Podrobno o projektu
Leto izdelave
2014
Naročnik
Občina Nova Gorica
Površina
7.000 m2
Materiali
Repen, G 603, G 654
Avtor
MATERIA Simon Kerševan, Domen Mozetič
Investitor
Javni sektor
Skupina
Zunanje ureditve in trgi

Kontakt

Marmor,
podjetje za pridobivanje in obdelavo naravnega kamna
Sežana, d.d.
Partizanska cesta 73 A
6210 Sežana
T: +386 5 731 11 00
F: +386 5 731 11 08