Krajinska ureditev Vipavskega Križa

Podrobno o projektu
Leto izdelave
2015
Naročnik
Občina Ajdovščina
Površina
2.350 m2
Materiali
Repen, Peščenjak
Avtor
Investitor
Javni sektor
Skupina
Historični objekti

Kontakt

Marmor,
podjetje za pridobivanje in obdelavo naravnega kamna
Sežana, d.d.
Partizanska cesta 73 A
6210 Sežana
T: +386 5 731 11 00
F: +386 5 731 11 08