Krajinska ureditev Lipice

Podrobno o projektu
Leto izdelave
2015
Naročnik
Kobilarna Lipica
Površina
3000 m2
Materiali
Avtor
DRAFT d.o.o. - Matej Mljač
Investitor
Javni sektor
Skupina
Historični objekti

Kontakt

Marmor,
podjetje za pridobivanje in obdelavo naravnega kamna
Sežana, d.d.
Partizanska cesta 73 A
6210 Sežana
T: +386 5 731 11 00
F: +386 5 731 11 08