Reference

Družba Marmor, Sežana d.d. je poleg podjetja za pridobivanje in predelavo arhitektonskega kamna  specializirana tudi za izvajanje vseh vrst kamnoseških in kamnarskih del na objektih visokih in nizkih gradenj.

Razpolaga s specializiranimi usposobljenimi kadri za izvedbo vseh vrst tlakovanj zunanjih in notranjih površin objektov (kamniti tlaki), vgradnjo masivnih kamnitih elementov v stavbe (kamniti okvirji oken in vrat-erte, kamniti portali, kamnite konzole, kamniti profilirani venci, okenske police, masivna stopnišča), izvedbo stenskih kamnitih oblog in kamnitih fasad, izvedbe zunanjih ureditev javnih prostorov, trgov in parkov ter posebne izvedbe spomenikov, znamenj in urbane opreme.

Drugi segment proizvodnje predstavlja izdelava tradicionalnih kamnitih izdelkov kot so kamnite vaze, ročno izdelane kamnite posode, klasično in sodobno oblikovani umivalniki in vrtni kamniti program.

Za vsa izvedena dela zagotavljamo kvalitetno izvedbo in ustrezno garancijsko jamstvo.

{{ref.content}}
{{ref.filter_title}}
Skupina
Tip investitorja
Materiali
Leto izdelave

Kontakt

Marmor,
podjetje za pridobivanje in obdelavo naravnega kamna
Sežana, d.d.
Partizanska cesta 73 A
6210 Sežana
T: +386 5 731 11 00
F: +386 5 731 11 08