Kamnolom Lipica I

Podrobno o kamnolomu
Material

Začetek pridobivanja naravnega kamna na območju kamnoloma Lipica I ni znan. Pridobivali naj bi ga že Rimljani, saj nepotrjeni viri omenjajo rimski kamnolom izpred 2000 let. Prav gotovo pa je kamnoseštvo na širšem območju uveljavljeno že nekaj stoletij. Na to kažejo številni značilni izdelki, kot so štirne, portali, konzole, krstni kamni in različna znamenja, ki krasijo kraške vasi.

 

 

Po pripovedovanju starih kraških kamnosekov, se je načrtno pridobivanje kamna v kamnolomu Lipica I pričelo leta 1933, prvotno pod imenom kamnolom Lokev. Podjetje Marmor, Sežana d.d. pod različnimi imeni v njem pridobiva naravni kamen od leta 1947. Pridobivanje naravnega kamna Lipica unito in Lipica fiorito poteka tako na površinski kot podzemni način. Kamnolom Lipica I uvrščamo po velikosti med največje slovenske kamnolome naravnega kamna.

Kontakt

Marmor,
podjetje za pridobivanje in obdelavo naravnega kamna
Sežana, d.d.
Partizanska cesta 73 A
6210 Sežana
T: +386 5 731 11 00
F: +386 5 731 11 08