Kamnolom Kopriva

Podrobno o kamnolomu
Material

V okolici Koprive in Brij je bilo v preteklosti odprtih mnogo kamnolomov in odkopov. Med pomembnejšimi in največji je bil kamnolom Kopriva (Kremenik), ki je deloval predvsem med leti 1920 in 1961, čeprav so v njem kamen pridobivali že leta 1900.

Čeprav je kamnolom zaščiten kot naravna vrednota državnega pomena, je do leta 2014 propadal, saj je v njem nastalo aktivno črno odlagališče. To smo leta 2014 sanirali ter v kamnolomu pričeli z raziskavami, ki so botrovale k ponovnem pridobivanju naravnega kamna Kopriva. Naravno vrednoto se danes ohranja in varuje v skladu z določili Zavoda za varstvo narave, južno steno pa se ohranja v prvotnem stanju.

Kontakt

Marmor,
podjetje za pridobivanje in obdelavo naravnega kamna
Sežana, d.d.
Partizanska cesta 73 A
6210 Sežana
T: +386 5 731 11 00
F: +386 5 731 11 08