Lipica Fiorito

Naravni kamen, pridobljen v kamnolomu Lipica, je svetlo sive barve s številnimi bolj ali manj ohranjenimi fosili. Po mineralni sestavi je skoraj v celoti iz kalcita. Lipica Fiorito (rožasti) vsebuje preseke dobro ohranjenih rudistov, ki dajejo kamnu rožast videz. Nad njim leži Lipica Unito (enotni), ki je zaradi zdrobljenosti fosilov bolj homogen.

Kontakt

Marmor,
podjetje za pridobivanje in obdelavo naravnega kamna
Sežana, d.d.
Partizanska cesta 73 A
6210 Sežana
T: +386 5 731 11 00
F: +386 5 731 11 08