Vhodna postaja - Postojnska jama

Podrobno o projektu
Leto izdelave
2015
Naročnik
Postonjska jama d.d.
Površina
350 m2
Materiali
Repen, Lipica Fiorito, Piasentina
Avtor
Leon Belušič
Investitor
12
Skupina
28

Kontakt

Marmor,
podjetje za pridobivanje in obdelavo naravnega kamna
Sežana, d.d.
Partizanska cesta 73 A
6210 Sežana
T: +386 5 731 11 00
F: +386 5 731 11 08