Trg Tre Torri, Milano, Italija

Podrobno o projektu
Leto izdelave
2015
Naročnik
Občina Milano
Površina
8.000 m2
Materiali
Avtor
Investitor
46
Skupina
14

Kontakt

Marmor,
podjetje za pridobivanje in obdelavo naravnega kamna
Sežana, d.d.
Partizanska cesta 73 A
6210 Sežana
T: +386 5 731 11 00
F: +386 5 731 11 08