Repen

Repen je kamnoseško ime za repenski apnenec. Je svetlo sivi zgodnjekredni apnenec s fosilnimi ostanki pretežno rudistnih školjk. Razprostira se v pasu od Divače mimo Sežane in Vrhovelj do Repentabora.

Kontakt

Marmor,
podjetje za pridobivanje in obdelavo naravnega kamna
Sežana, d.d.
Partizanska cesta 73 A
6210 Sežana
T: +386 5 731 11 00
F: +386 5 731 11 08